Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1156/198/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku

2017-05-12 12:47:42
Zarządzenie Nr 1161/204/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku

2017-05-12 12:41:24
Zarządzenie Nr 1163/205/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budowy ul. Filtrowej w Rumi z opcją pełnienia nadzoru autorskiego – przetarg 2”.

2017-05-12 12:12:16
Zarządzenie Nr 1163/205/2017/A z dnia 28 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. „Powierzenie Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych PUK w Rumi spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Miejskiej Rumia”

 

2017-05-12 12:02:56
Zarządzenie Nr 1154/196/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku

Zmieniające zarządzenie Nr 1091/133/2017 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. „Powierzenie Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych PUK w Rumi spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Miejskiej Rumia”

2017-05-12 11:57:24
Zarządzenie Nr 1155/197/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku

w sprawie podziału etatów w Urzędzie Miasta Rumi w 2017 roku.

2017-05-12 11:40:18
Zarządzenie Nr 1158/200/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmiany w budżecie Miasta Rumi na 2017 rok.

2017-05-12 11:37:44
Zarządzenie Nr 1159/201/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie przyznania nagród Burmistrza Miasta Rumi i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym za 2016 rok.

2017-05-12 11:25:48
Zarządzenie Nr 1160/202/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie przyznania nagród Burmistrza Miasta Rumi za osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania lub ochrony kultury za 2016 rok.

2017-05-12 11:17:06
Zarządzenie Nr 1162/204/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku

w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego i kapitału zapasowego spółki Rumia Invest Park Spółka z o.o. w Rumi   

2017-05-12 10:10:06