Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXIII/412/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru
położonego w Rumi pomiędzy ulicami Dąbrowskiego, Gdańską, Dokerów, Stoczniowców.

2017-05-08 12:41:00
Uchwała Nr XXXIII/427/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi

2017-04-06 09:32:26
Uchwała Nr XXXIII/426/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rumi, w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego.

2017-04-06 09:31:57
Uchwała Nr XXXIII/425/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia.

2017-04-06 09:31:09
Uchwała Nr XXXIII/424/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2017-04-06 09:30:36
Uchwała Nr XXXIII/423/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2017-04-06 09:30:02
Uchwała Nr XXXIII/422/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2017-04-06 09:29:33
Uchwała Nr XXXIII/421/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2017-04-06 09:29:04
Uchwała Nr XXXIII/420/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2017-04-06 09:28:18
Uchwała Nr XXXIII/419/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia.

2017-04-06 09:27:44