Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLIII/655/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 stycznia 2002 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi.

2015-09-25 10:47:27
Uchwała Nr XLIII/654/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 stycznia 2002 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi R. M. na działalność Urzędu Miasta Rumi.

2015-09-25 10:46:18
Uchwała Nr XLIII/653/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 stycznia 2002 roku

w sprawie odrzucenia wniosku Pana Z. W. zam. w R. ul. B., wzywającego Radę do usunięcia naruszenia jego interesu prawnego podjętą przez Radę Miejską Rumi uchwałą nr XLI/612/2001 z dnia 29 listopada 2001 roku.

2015-09-25 10:43:53
Uchwała Nr XLIII/652/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 stycznia 2002 roku

w sprawie skargi Stowarzyszenia Mieszkańców „Zdrowy Gdańsk” na uchwałę Rady Miejskiej Rumi nr XXXIX/575/2001 wniesionej do Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku.

2015-09-25 10:38:46
Uchwała Nr XLIII/651/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 stycznia 2002 roku

w sprawie skargi Regionalnego Stowarzyszenia Ekologicznego z siedzibą w Wejherowie na uchwałę Rady Miejskiej Rumi nr XL/582/2001 wniesionej do Naczelnego sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku.

2015-09-25 10:37:56
Uchwała Nr XLIII/650/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 stycznia 2002 roku

W sprawie skargi Pana R. R. na uchwałę Rady Miejskiej Rumi nr XXXIX/572/2001 wniesionej do Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku.

2015-09-25 10:36:48
Uchwała Nr XLIII/649/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 stycznia 2002 roku

w sprawie skargi J. P. na uchwałę Rady Miejskiej Rumi nr XL/584/2001 wniesionej do Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku.

2015-09-25 10:34:50
Uchwała Nr XLIII/648/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 stycznia 2002 roku

w sprawie skargi Pani M.P. na uchwałę Rady Miejskiej Rumi nr XL/586/2001 wniesionej do Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku.

2015-09-25 10:32:55
Uchwała Nr XLIII/647/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 stycznia 2002 roku

w sprawie włączenia nowopowstałych ulic do obwodów szkół podstawowych miasta Rumi.

2015-08-24 12:36:09
Uchwała Nr XLIII/646/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 stycznia 2002 roku

w sprawie włączenia nowopowstałych ulic do obwodów gimnazjów miasta Rumi.

2015-08-24 12:35:34