Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXII/380/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 9 lutego 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Miejską Rumia spółki prawa handlowego pod firmą Rumia Invest Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wniesienie przez Gminę Miejską Rumia wkładu pieniężnego i niepieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego ww. spółki.

2017-02-16 10:52:01
Uchwała Nr XXXII/402/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 9 lutego 2017 roku

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. ,,Poprawa jakości powietrza w Rumi poprzez ograniczenie niskiej emisji – przyłączenie budynku mieszkalnego przy ulicy Kombatantów 25 do miejskiej sieci ciepłowniczej” w ramach konkursu ,,KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji” (edycja 2015).

2017-02-14 14:27:29
Uchwała Nr XXXII/401/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 9 lutego 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi

2017-02-14 14:27:00
Uchwała Nr XXXII/400/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 9 lutego 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi

2017-02-14 14:26:14
Uchwała Nr XXXII/399/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 9 lutego 2017 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej Rumi na 2017 rok

2017-02-14 14:25:33
Uchwała Nr XXXII/398/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 9 lutego 2017 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji Rady Miejskiej Rumi na 2017 rok

2017-02-14 14:24:59
Uchwała Nr XXXII/397/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 9 lutego 2017 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej Rady Miejskiej Rumi na 2017 rok

2017-02-14 14:21:10
Uchwała Nr XXXII/396/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 9 lutego 2017 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miejskiej Rumi na 2017 rok

2017-02-14 14:20:08
Uchwała Nr XXXII/395/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 9 lutego 2017 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej Rumi na 2017 rok

2017-02-14 14:19:27
Uchwała Nr XXXII/394/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 9 lutego 2017 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury Rady Miejskiej Rumi na 2017 rok

2017-02-14 14:18:57