Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1683/62/2018 z dnia 16 lutego 2018 roku

2018-03-06 11:09:24
Zarządzenie Nr 1051/93/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku

2017-07-17 14:21:20
Zarządzenie Nr 1064/106/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku

w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania określającego zasady udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów Prawo zamówień publicznych przez Gminę Miejską Rumia w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

2017-04-28 08:26:25
Zarządzenie Nr 1058/100/2017 z dnia 24 lutego 2017 roku

w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksy,alnych kwot dofinansowania w roku 2017

2017-04-28 08:19:25
Zarządzenie Nr 1050/92/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Naczelnikowi Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Rumi do podpisywania dokumentów związanych z projektem pn. "Klub Integracji społecznej-ZAGÓRZE"

2017-04-28 08:01:20
Zarządzenie Nr 1049/91/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Naczelnikowi Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Rumi do podpisywania dokumentów związnych z projektem pn. "Centrum Usług Społecznych Zagórze".

2017-04-28 07:56:28
Zarządzenie Nr 1038/80/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu graficznego logo XIX Zjazdu Kaszubów w Rumi.

2017-03-14 10:59:58
Zarządzenie Nr 1065/107/2016 z dnia 28 lutego 2017 roku

w sprawie powołania zespołu pod nazwą Jednostka Realizująca Projekt pt. "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi"

2017-03-14 10:36:48
Zarządzenie Nr 1022/64/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku

w sprawie przyjęcia dokumentu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w  Rumi pomiędzy ulicami Dąbrowskiego, Gdańską, Dokerów, Stoczniowców wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2017-03-13 15:02:57
Zarządzenie Nr 1052/94/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym ograniczonym, dla nieruchomości położonej w Rumi w rejonie ul. Zielarskiej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2017-03-13 14:58:33