Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1016/58/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku

2017-05-12 12:48:58
Zarządzenie Nr 987/29/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku

w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Miejskiej Rumia oraz dla Urzędu Miasta Rumi.

 

2017-04-27 11:08:14
Zarządzenie Nr1004/46/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku

w sprawie upoważnienia Pana Piotra Wittbrodt Zastępcy Burmistrza Miasta Rumi.

2017-03-14 11:40:45
Zarządzenie Nr 1014/56/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku

w sprawie powołania zespołu mediacyjnego

2017-03-13 14:45:31
Zarządzenie Nr 1016/58/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Rumia w 2017 roku dotyczących działalności na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

2017-03-13 14:21:12
Zarządzenie Nr 995/37/2017 z dnia 19 stycznia 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Rumia w 2017 roku dotyczących działalności na rzecz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

2017-03-13 14:17:22
Zarządzenie Nr 992/34/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Rumia w 2017 roku dotyczących działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

2017-03-13 14:11:54
Zarządzenie Nr 989/31/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Rumia w 2017 roku dotyczących działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

2017-03-13 14:07:08
Zarządzenie Nr 1015/57/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Rumia w 2017 roku dotyczących działalności na rzecz turystyki i krajoznawstwa.

2017-03-13 14:02:12
Zarządzenie Nr 996/38/2017 z dnia 19 stycznia 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Rumia w 2017 roku dotyczących działalności na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

2017-03-13 13:49:01