Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XVI/112/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi.
2007-09-04 09:29:00
Uchwała Nr XVI/110/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi.
2007-09-04 09:23:00
Uchwała Nr XVI/111/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi.
2007-09-04 09:18:00
Uchwała Nr XVI/99/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/90/2003 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Rumi
2007-09-04 09:05:00
Uchwała Nr XVI/106/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/280//2004 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie  udzielania bonifikaty przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność.
2007-09-03 15:43:00
Uchwała Nr XVI/107/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/281//2004 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad  udzielania bonifikaty przy sprzedaży na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych udziałów w nieruchomościach gruntowych zabudowanych budynkami wielorodzinnymi
2007-09-03 15:41:00
Uchwała Nr XVI/108/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/226/2004 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe na rzecz użytkowników wieczystych – spółdzielni mieszkaniowych 
2007-09-03 15:39:00
Uchwała nr XVI/105/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 roku

zmieniająca uchwałę nr XIX/208/2004 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumi i udzielenia z tego tytułu bonifikat
2007-09-03 15:28:00
Uchwała nr XVI/104/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 roku

w sprawie przyjęcia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Rumia na lata 2007-2012’’
2007-09-03 15:22:00
Uchwała Nr XVI/97/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 roku

zmieniająca uchwałę nr VI/37/2007 Rady Miejskiej Rumi z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2007 rok.
2007-09-03 15:12:00