Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 940/486/2016 a dnia 27 grudnia 2016 roku

w sprawie ogłoszenia naboru wspólnot mieszkaniowych do udziału w projekcie pn. „Rewitalizacja Zagórza w Rumi” na obszarze rewitalizacji, wyznaczonym w uchwale Nr XXV/246/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 2016 r.

2017-06-21 13:53:34
Zarządzenie Nr 938/484/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku

w sprawie powołania Zespołu Projektowego pn. "Pociąg do edukacji-podniesienie jakości edukacji poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów i kwalifikacji nauczycieli", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Edukacja Działanie 3.2 Edukacja ogólna Poddziałanie 3.2.1 Jakości edukacji ogólnej.

2017-04-28 08:39:49
Zarządzenie Nr 939/485/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku

w sprawie powołania Zespołu Projektowego pn. "Super przedszkolaki w Rumi-podniesienie jakości edukacji przedszkolnej", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Edukacja Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna

2017-04-28 08:35:36
Zarządzenie Nr 918/464/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku

w sprawie wprowadzenia procedur sporządzania deklaracji podatkowej VAT-7 w Gminie Miejskiej Rumia

2017-03-13 16:21:32
Zarządzenie Nr 946/492/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku

2017-03-03 11:35:55
Zarządzenie Nr 947/493/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: „Świadczenie usługi oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Miejskiej Rumia w 2017 roku”

 

2017-01-24 14:34:57
Zarządzenie Nr 943/489/2016 z dnia 27 grudnia 2016 roku

w sprawie zmiany w budżecie Miasta Rumi na 2016 rok.

2017-01-24 14:29:48
Zarządzenie Nr 955/501/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie upoważnienia Pierwszego Zastępcy Burmistrza Miasta Rumi.

2017-01-24 14:27:16
Zarządzenie Nr 948/494/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rumi

2017-01-24 14:23:01
Zarządzenie Nr 945/491/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie rozstrzygnięcia  Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Rumia w 2016 roku w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt
i zapewnienia im opieki w schronisku dla zwierząt w okresie od 02.01.2017r. do 31.12.2017r.  

2017-01-24 14:17:10