Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 860/406/2016 z dnia 7 października 2016 roku

2017-03-03 11:30:45
Zarządzenie Nr 856/402/2016 z dnia 3 października 2016 roku

w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania określającego zasady udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez Gminę Miejską Rumia w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

2016-12-12 12:47:35
Zarządzenie Nr 855/401/2016 z dnia 3 października 2016 roku

w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Rumi

2016-11-29 13:35:58
Zarządzenie Nr 885/431/2016 z dnia 26 października 2016 roku

 

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Rumia oraz podległych jednostek na lata 2017/2019”  

2016-11-29 13:27:56
Zarządzenie Nr 884/430/2016 z dnia 26 października 2016 roku

w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia  szacowania zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

 

2016-11-29 13:23:39
Zarządzenie Nr 882/428/2016 z dnia 24 października 2016 roku

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu własności nieruchomości położonej w Rumi przy ul. Towarowej

2016-11-29 13:17:30
Zarządzenie Nr 881/427/2016 z dnia 21 października 2016 roku

w sprawie umorzenia należności czynszowej i z tytułu odszkodowania

2016-11-29 13:12:59
Zarządzenie Nr 888/434/2016 z dnia 31 października 2016 roku

w sprawie podziału etatów w Urzędzie Miasta Rumi w 2016 roku

2016-11-29 13:09:02
Zarządzenie Nr 888/434/2016/A z dnia 31 października 2016 roku

zmieniające zarządzenie Nr 654/338/2012 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 31 grudnia 201 roku w sprawie ustalenia cxen, opłat i stawek bazowych za korzystanie z miejskich obiektów sportowych oraz urządzeń wraz z cennikiem usług hotelowych, zmienione zarządzeniem Nr 536/82/2016 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 22 lutego 2016 roku

2016-11-29 12:58:18
Zarządzenie Nr 873/419/2016 z dnia 14 października 2016 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Konserwacja urządzeń melioracji wodnych na terenie miasta Rumi”

 

2016-11-29 12:36:47