Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 787/333/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Rumia przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetargowej

2016-09-22 13:13:54
Zarządzenie Nr 788/334/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 roku

Zarządzenie niepublikowane z uwagi na ochronę danych osobowych

2016-09-22 13:11:33
Zarządzenie Nr 789/335/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 roku

Zarządzenie niepublikowane z uwagi na ochronę danych osobowych

2016-09-22 13:10:19
Zarządzenie Nr 791/337/2016 z dnia 10 sierpnia 2016roku

w sprawie podziału etatów w Urzędzie Miasta Rumi w 2016 roku.

2016-09-22 13:09:05
Zarządzenie Nr 799/345/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum Nr 4 w Rumi

2016-09-22 13:06:37
Zarządzenie Nr 800/346/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku

w sprawie upoważnienia P. Joanny Kwiecińskiej - Szulc - dyrektora Gimnazjum Nr 4 w Rumi do udzielania zwolnień z opłat za korzystanie przez ucznia z posiłku w stołówce

2016-09-22 13:03:01
Zarządzenie Nr 814/360/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku

w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta Miasta Rumi

2016-09-22 12:59:47
Zarządzenie Nr 822/368/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku

zmieniające zarządzenie Nr 1032/82/2014 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Zespołu nInterdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Rumia.

2016-09-22 12:56:00
Zarządzenie Nr 821/367/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku

w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski podmiotów ubiegających się o uzyskanie dotacji celowej w ramach konkursu " Czyste powietrze Pomorza" - edycja 2016 organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

2016-09-22 12:50:20
Zarządzenie Nr 813/359/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 784/230/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w spraiwe powołania Rady Przedsiębiorców przy Burmistrzu Miasta Rumi

2016-09-22 12:34:50