Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXI/355/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2016-12-22 11:54:30
Uchwała Nr XXXI/354/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego
w Rumi przy ul. Św. Józefa

2016-12-21 12:42:09
Uchwała Nr XXXI/359/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr III/5/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej Rumi

2016-12-20 12:23:49
Uchwała Nr XXXI/358/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Rumi na rok 2017

2016-12-20 12:22:26
Uchwała Nr XXXI/357/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Rumi do udzielenia odpowiedzi na skargę oraz do udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Rady Miejskiej Rumi przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie

2016-12-20 12:21:19
Uchwała Nr XXXI/356/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/151/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Rumia na lata 2015 – 2020”.

2016-12-20 12:20:17
Uchwała Nr XXXI/353/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia harmonogramu zadań Programu „ Rumia – Bezpieczne Miasto” na rok 2017.

2016-12-20 12:17:28
Uchwała Nr XXXI/352/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego na realizacji projektu pod nazwą
"Budowa ronda w Rumi u zbiegu ulic Pomorska 1471G i Gdańska 1470 G"

2016-12-20 12:15:54
Uchwała Nr XXXI/351/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Rumi.

2016-12-20 12:14:17
Uchwała Nr XXXI/350/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2016 nie wygasają
z upływem roku budżetowego

2016-12-20 12:13:20