Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXX/339/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla terenów
położonych pomiędzy ulicami Gdańską, Dębogórską, Gdyńską i Częstochowską.

2017-01-11 14:49:41
Uchwała Nr XXX/343/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi

2016-11-30 09:17:08
Uchwała Nr XXX/342/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi

2016-11-30 09:16:34
Uchwała Nr XXX/341/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXIX/362/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. dla strefy A8.MN,U1.

2016-11-30 09:15:52
Uchwała Nr XXX/340/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Wzgórzem Markowca” dla stref 1.MN/MW, 2.MN/MW, 3.MW/U i części strefy 34.KDD.

2016-11-30 09:15:17
Uchwała Nr XXX/338/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w Rumi znajdującego się pomiędzy wschodnią granicą obrębu Nr 4 Rumia, planowanym przebiegiem
Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, ul. I Dywizji Wojska Polskiego i północną granicą
miasta.

2016-11-30 09:13:43
Uchwała Nr XXX/337/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego
w Rumi, zwanego "Centrum"

2016-11-30 09:11:01
Uchwała Nr XXX/336/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/299/2009 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz
trybu ich pobierania

2016-11-30 09:09:56
Uchwała Nr XXX/335/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Rumia z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r.”

2016-11-30 09:07:59
Uchwała Nr XXX/334/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom podstawowym i gimnazjom
prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

2016-11-30 09:03:54