Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXIX/325/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 października 2016 roku

w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Rumi

2016-11-02 13:00:32
Uchwała Nr XXIX/311/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 października 2016 roku

zmieniająca uchwałę Nr XVIII/159/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2016 – 2027.

2016-11-02 09:21:26
Uchwała Nr XXIX/326/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 października 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi

2016-11-02 09:20:13
Uchwała Nr XXIX/324/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 października 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu oraz przeniesienie prawa własności położonych na tym gruncie budynków i innych urządzeń stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia, w drodze bezprzetargowej, na rzecz Miejskiego Domu Kultury w Rumi.

2016-11-02 09:19:02
Uchwała Nr XXIX/323/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 października 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2016-11-02 09:18:20
Uchwała Nr XXIX/322/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 października 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2016-11-02 09:17:50
Uchwała Nr XXIX/321/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 października 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2016-11-02 09:17:20
Uchwała Nr XXIX/320/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 października 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2016-11-02 09:16:52
Uchwała Nr XXIX/319/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 października 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2016-11-02 09:16:22
Uchwała Nr XXIX/318/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 października 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2016-11-02 09:15:04