Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 761/307/2016 z dnia 14 lipca 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia szkolenia - ćwiczeń OSP Rumia z zakresu:wypompowywanie wody i zasilanie pojazdów z naturalnych cieków wodnych

2016-09-22 13:23:40
Zarządzenie Nr 776/322/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Rumi

2016-09-22 13:16:16
Zarządzenie Nr 776/322/2016/A z dnia 25 lipca 2016 roku

w sprawie otwrcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświatlenia ulicznego wybranych ulic na terenie miasta Rumi z podziałem na VI części.

2016-09-22 12:30:41
Zarządzenie Nr 777/333/2016 z dnia 25 lipca 2016 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Bankowa obsługa budżetu gminy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01.11.2016 r. do 31.10.2021 r.”  

2016-09-22 10:50:47
Zarządzenie Nr 778/324/2016 z dnia 28 lipca 2016 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu prac pielęgnacyjnych oraz wycinaniu drzew i krzewów na terenie Gminy Miejskiej Rumia w 2016 roku”.

2016-09-21 09:22:42
Zarządzenie Nr 750/296/2016 z dnia 12 lipca 2016 roku

sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta Rumi.

2016-09-16 14:57:05
Zarządzenie Nr 773/319/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rumi

2016-07-28 10:12:42
Zarządzenie Nr 772/318/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku

w sprawie podziału etatów w Urzędzie Miasta Rumi w 2016 roku

2016-07-28 10:01:34
Zarządzenie Nr 758/304/2016 z dnia 12 lipca 2016 roku

w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Rumi do podpisywania  decyzji o każdorazowym przyznaniu pomocy z funduszu socjalnego na określony cel

2016-07-28 09:59:26
Zarządzenie Nr 757/303/2016 z dnia 12 lipca 2016 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1007/57/2014 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta Rumi

2016-07-28 09:56:22