Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 730/276/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi do załatwienia spraw i wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Miasta Rumi dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

2016-07-28 09:34:04
Zarządzenie Nr 721/267/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie podziału etatów w Urzędzie Miasta Rumi w 2016 roku

2016-07-28 09:21:14
Zarządzenie Nr 737/283/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny, będący własnością Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczony do sprzedaży wraz z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, w formie bezprzetargowej, na rzecz najemcy tego lokalu.  

 

2016-07-13 11:30:21
Zarządzenie Nr 728/274/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Modernizacja chodników na terenie miasta Rumi z podziałem na II części”.  

2016-07-13 11:24:47
Zarządzenie Nr 717/263/2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa ul. Rodziewiczówny wraz z ul. Jaworskiego i ul. Targową oraz remont ul. Derdowskiego w Rumi”.  

2016-07-13 11:19:35
Zarządzenie Nr 729/275/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku

 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na obsługę geodezyjną Gminy Miejskiej Rumia w 2016 roku w podziale na część I i część II

2016-07-13 11:15:18
Zarządzenie Nr 732/278/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu własności nieruchomości położonej w Rumi przy ul. Grunwaldzkiej.

 

2016-07-13 10:15:40
Zarządzenie Nr 733/279/3016 z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu na „Modernizację chodników na terenie miasta Rumi z podziałem na IV części”- dla części I i część II

 

2016-07-13 09:36:59
Zarządzenie Nr 718/264/2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku

W sprawie unieważnienia postępowania na „Modernizację chodników na terenie miasta Rumi z podziałem na IV części” dla części III – „Modernizacja chodnika w ulicy Pomorskiej w Rumi”.

2016-07-13 09:21:50
Zarządzenie Nr 719/265/2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku

 

W sprawie unieważnienia postępowania na „Modernizację chodników na terenie miasta Rumi z podziałem na IV części” dla części IV – „Modernizacja chodnika od ronda Jana Pawła II do SP1 w Rumi (Plac Kaszubski)”.

2016-07-13 09:17:10