Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXIV/240/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 maja 2016 roku

w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z
modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” - edycja 2016.

2017-01-11 14:48:20
Uchwały Nr XXIV/233/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 maja 2016 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu miasta Rumi, w celu ustalenia przebiegu części drogi ze wsi Zbychowo do
miasta Redy.

2016-06-07 13:12:46
Uchwała Nr XXIV/232/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 maja 2016 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w
Rumi w rejonie ul. Partyzantów

2016-06-07 13:12:25
Uchwała Nr XXIV/231/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 maja 2016 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla terenów
położonych pomiędzy ulicami Gdańską, Dębogórską, Gdyńską i Częstochowską.

2016-06-07 13:11:58
Uchwała Nr XXIV/242/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 maja 2016 roku

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gdyni

2016-05-25 12:52:46
Uchwała Nr XXIV/241/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 maja 2016 roku

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Miejskiej Rumia

2016-05-25 12:45:15
Uchwała Nr XXIV/239/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 maja 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2016-05-25 12:41:53
Uchwała Nr XXIV/238/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 maja 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej oraz służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2016-05-25 12:41:06
Uchwała Nr XXIV/237/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 maja 2016 roku

w sprawie przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Miejskiej Rumia na lata 2016 - 2018” realizowanego w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy”.

2016-05-25 12:39:48
Uchwała Nr XXIV/236/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację kształcenia specjalnego

2016-05-25 12:38:22