Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 674/220/2016 z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie powołania Komisji do spraw Budżetu Obywatelskiego oraz ustanowienia regulaminu jej działania

2017-05-31 15:09:05
Zarządzenie Nr 672/218/2016/A z dnia 13 maja 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Rumi w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Miejskiej Rumia.

2017-05-31 15:05:12
Zarządzenie Nr 652/198/2016 z dnia 2 maja 2016 roku

w sporawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi

2016-06-29 10:08:51
Zarządzenie Nr 655/201/2016 z dnia 9 maja 2016 roku

w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. cyfryzacji.

2016-06-29 10:05:19
Zarządzenie Nr 656/202/2016 z dnia 9 maja 2016 roku

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. cyfryzacji

2016-06-29 09:48:21
ZARZĄDZENIE NR 670/216/2016/A z dnia 12 maja 2016 roku

zmienisjśce zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 4 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi.

2016-06-29 09:39:40
Zarządzenie Nr 661/2017/2016 z dnia 11 maja 2016 roku

w sprawie podziału etetów w Urzędzie Miasta Rumi w 2016 roku.

2016-06-29 09:39:18
Zarządzenie Nr 671/217/2016/B z dnia 13 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi do realizacji zadań związanych z przystąpieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznejw Rumi do "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok".

2016-06-29 09:28:36
Zarządzenie Nr 673/219/2016/A z dnia 13 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi

2016-06-29 09:14:27
Zarządzenie Nr 677/223/2016 z dnia 23 maja 2016 roku

w sprawie zmiany w budżecie Miasta Rumi na 2016 rok.

2016-06-29 09:06:51