Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 637/183/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Miejskiej Rumia
w latach 2016-2018.

2016-06-29 10:36:46
Zarządzenie Nr 615/161/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 roku

w sprawie podziału etatów w Urzędzie Miasta Rumi w 2016 roku

2016-06-29 10:33:32
Zarządzenie Nr 617/163/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Rumi w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia.

2016-06-29 10:31:09
Zarządzenie Nr 627/173/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny, będący własnością Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczony do sprzedaży wraz z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy tego lokalu.

2016-06-29 10:26:14
Zarządzenie Nr 628/174/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Kierownikowi Administracji Budynków Komunalnych w Rumi.

2016-06-29 10:22:25
Zarządzenie Nr 631/177/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmiany w budżecie Miasta Rumi na 2016 rok

2016-06-29 10:19:15
Zarządzenie Nr 649/195/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 143/118/2015 z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

2016-06-29 10:12:40
Zarządzenie Nr 623/169/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny, będący własnością Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczony do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy tego lokalu.  

 

2016-06-24 12:26:03
Zarządzenie Nr 624/170/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny, będący własnością Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczony do sprzedaży wraz z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, w formie bezprzetargowej, na rzecz najemcy tego lokalu.  

2016-06-24 12:20:23
Zarządzenie Nr 625/171/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny, będący własnością Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczony do sprzedaży wraz z równoczesnym oddaniem części gruntu w użytkowanie wieczyste, w formie bezprzetargowej, na rzecz najemcy tego lokalu.  

2016-06-24 12:10:23