Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXIII/230/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi

2016-05-04 09:52:59
Uchwała Nr XXIII/229/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie powołania członka do Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji Rady Miejskiej Rady Miejskiej Rumi

2016-05-04 09:52:12
Uchwała Nr XXIII/228/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie odwołania członka Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej Rumi

2016-05-04 09:45:53
Uchwała Nr XXIII/227/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 2016 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XV/223/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie
przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla
trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, zmienionej Uchwałą Nr
V/34/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 stycznia 2015 roku.

2016-05-04 09:45:22
Uchwała Nr XXIII/226/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 2016 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XIII/207/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 września 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród Burmistrza Miasta Rumi za osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania lub ochrony kultury.

2016-05-04 09:44:36
Uchwała Nr XXIII/225/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie przystanków komunikacyjnych w mieście Rumia, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i
organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Miejska Rumia.

2016-05-04 09:42:55
Uchwała Nr XXIII/224/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Rumia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Rumi.

2016-05-04 09:39:49
Uchwała Nr XXIII/223/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji Szpitalowi Specjalistycznemu im. Floriana Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie na modernizację części pooperacyjnej Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

2016-05-04 09:38:22
Uchwała Nr XXIII/222/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2016-05-04 09:37:20
Uchwała Nr XXIII/221/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 2016 roku

zmieniająca uchwałę Nr XVIII/159/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2016 – 2027.

2016-05-04 09:35:27