Zgromadzenia 

 
 
 1. W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, o zamiarze zorganizowania zgromadzenia powiadamia telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej:

  Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku

  tel. 58 30 77 204,58 30 23 232, 58 30 58 968

  fax. 58 346 24 76, 58 305 79 79

  telefon alarmowy bezpłatny: 987

  e-mail: centrum@gdansk.uw.gov.pl

  (art. 21-26 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1485)

 2. W pozostałych przypadkach organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia:
  1)pisemnie – należy złożyć w stanowisku Nr 1 w Biurze Obsługi Mieszkańców,
  2)za pomocą faksu – 58 679 65 17,
  3)za pomocą środków komunikacji elektronicznej – urzad@um.rumia.pl albo poprzez e-PUAP – Elektroniczną Skrzynkę Podawczą /2215021/SkrytkaESP,
  4)ustnie do protokołu.
 3. Zawiadomienie /wzór zawiadomienia dostępny jest w pokoju nr 02 urzędu lub na stronie internetowej  - Pobierz

 

Szczegółowe informacje - Pobierz

 

Liczba odwiedzin : 3232
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Sałek
Osoba odpowiedzialna za informację : Hanna Szymońska
Czas wytworzenia: 2016-02-08 14:33:41
Czas publikacji: 2017-02-03 12:03:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak