Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 574/120/2016 z dnia 11 marca 2016 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Rumi

2016-09-22 13:28:52
Zarządzenie Nr 585/131/2016 z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie podziału etetów w Urzedzie Miasta Rumi w 2016 roku

2016-09-22 13:26:06
Zarządzenie Nr 563/109/2016 z dnia 4 marca 2016 roku

w sprawie rozstrzygnięcia  Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Rumia w 2016 roku w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt
i zapewnienia im opieki w schronisku dla zwierząt w okresie od 10.03.2016r. do 31.12.2016r.  

2016-05-11 14:46:32
Zarządzenie Nr 581/127/2016 z dnia 18 marca 2016 roku

w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Rumi do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miejskiej Rumia.

2016-05-11 14:12:04
Zarządzenie Nr 568/114/2016 z dnia 8 marca 2016 roku

w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Miasta Rumi do spraw Budżetu Obywatelskiego.

2016-05-11 14:09:48
Zarządzenie Nr 579/125/2016 z dnia 16 marca 2016 roku

w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego i kapitału zapasowego PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.  

2016-05-11 14:06:02
Zarządzenie Nr 584/130/2016 z dnia 30 marca 2016 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rumi

2016-05-11 14:02:46
Zarządzenie Nr 565/111/2016/A z dnia 7 marca 2016 roku

 

zmieniające zarządzenie Nr 514/60/2016 Burmistrza Miasta Rumi w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych
w zakresie układania chodników w ramach zadania „Modernizacja chodników na terenie miasta Rumi w 2016 roku”.  

2016-05-11 13:20:37
Zarządzenie Nr 575/121/2016 z dnia 15 marca 2016 roku

w sprawie:  organizacji punktów kontaktowych Host  Nation  Support (HNS ) związanych z przemieszczeniem i pobytem wojsk sojuszniczych na terenie miasta Rumi , zarządzam co następuje:

2016-05-11 11:55:43
Zarządzenie Nr 561/107/2016 z dnia 2 marca 2016 roku

w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania w roku 2016

2016-03-24 13:01:38