Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XVII/150/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej
Rumia na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu oraz stosowanie systemów grzewczych
przyjaznych środowisku

2017-01-11 14:49:00
Uchwała Nr XVII/145/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przechodu i przejazdu
przez nieruchomości, stanowiące własność Gminy Miejskiej Rumia.

2015-12-02 15:17:04
Uchwała Nr XVII/154/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie przystąpienia do wspólnych działań z Gminą Miasto Reda i Gminą Miasta Wejherowa na rzecz
ubiegania się o dofinansowanie dla projektu pt. „Budowa węzłów integracyjnych na terenie Małego
Trójmiasta Kaszubskiego”, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru
Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot.

2015-12-02 15:08:19
Uchwała Nr XVII/153/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miejskiej Rumi na lata 2016-
2020”

2015-12-02 15:06:58
Uchwała Nr XVII/152/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Rumia z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016”.

2015-12-02 15:01:39
Uchwała Nr XVII/151/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Rumia na lata 2015 – 2020”.

2015-12-02 15:00:26
Uchwała Nr XVII/149/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom podstawowym i gimnazjom
prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

2015-12-02 14:58:44
Uchwała Nr XVII/148/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom podstawowym, w tym z oddziałami
integracyjnymi, gimnazjom, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkolom, przedszkolom specjalnym
oraz zespołom wychowania przedszkolnego i punktom przedszkolnym w Rumi

2015-12-02 14:58:28
Uchwała Nr XVII/147/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia, na rzecz jej użytkowników wieczystych z zastosowaniem bonifikaty.

2015-12-02 14:55:48
Uchwała Nr XVII/146/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2015-12-02 14:55:22