Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XIV/117/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 września 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2015-09-29 08:58:53
Uchwała Nr XIV/118/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 września 2015 roku

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Miejskiej Rumia nieruchomości
gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

2015-09-29 08:56:36
Uchwała Nr XIV/116/2015 Rady Miasta Rumi z dnia 24 września 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Rumia do inicjatywy pod nazwą „Porozumienie
Między Burmistrzami dla zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym”

2015-09-28 15:20:42
Uchwała Nr XIV/115/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 września 2015 roku

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1469G ul. Dąbrowskiego w Rumi”.

2015-09-28 15:16:44
Uchwała Nr XIV/114/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 września 2015 roku

zmieniająca uchwałę Nr IV/10/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2015 – 2027.

2015-09-28 15:12:55
Uchwała Nr XIV/113/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 września 2015 roku

zmieniająca uchwałę Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Rumi na 2015 rok.

2015-09-28 15:12:15
Uchwała Nr XIV/112/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 września 2015 roku

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gdyni

2015-09-28 15:11:04
Uchwała Nr XIV/111/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 września 2015 roku

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wejherowie

2015-09-28 15:10:21
Uchwała Nr XIV/110/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 września 2015 roku

w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu

2015-09-28 15:06:51