Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 290/265/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 25/25/2014 Burmistrza Miasta Rumi w sprawie podziału etatów w Urzedzie Miasta Rumi w 2015 roku.

2015-11-03 08:19:42
Zarządzenie Nr 286/261/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 roku

w sprawie wyznaczenie przedstawicieli Burmistrza Miasta Rumi do ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

2015-11-03 08:17:23
Zarządzenie Nr 285/260/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 roku

w sprawie obwodowych komisjach do spraw referendum w Gminie Miejskiej Rumia powołanych do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym na dzień 6 września 2015 r.

2015-11-03 08:13:00
Zarządzenie Nr 284/259/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 roku

zmieniające zarządzenie Nr 275/250/2015 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania operatorów do obsługi informatycznej obwodowych komisji do spraw referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

2015-11-03 08:05:10
Zarządzenie Nr 278/253/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku

zmieniające zarządzenie Nr 273/248/2015 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołani obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Miejskiej Rumia dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

2015-11-03 08:01:32
Zarządzenie Nr 276/251/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku

zmieniające zarzadzenie Nr 272/247/2015 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wskazania pracowników samorządowych i gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Rumia, którzy zostaną powołani do składów obwodowych komisji do spraw referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

2015-11-03 07:54:45
Zarządzenie Nr 277/252/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku

w sprawie zmian w obwodowych komisjach do spraw referendum w Gminie Miejskiej Rumia powołanych dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarzadzonym na dzień 6 września 2015 roku

2015-11-02 16:59:53
Zarządzenie Nr 280/255/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 208/183/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych.

2015-10-13 13:30:43
Zarządzenie Nr 279/254/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 roku

w sprawie  upoważnień udzielonych dla Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

2015-10-13 12:28:13
Zarządzenie Nr 283/258/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 roku

w sprawie:  organizacji punktów kontaktowych Host  Nation  Support (HNS ) związanych z przemieszczeniem i pobytem wojsk sojuszniczych na terenie miasta Rumi , zarządzam co następuje:

2015-10-13 09:55:40