Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLII/624/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2001 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia.

2016-10-26 12:05:37
Uchwała Nr XLII/625/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2001 roku

w sprawie odrzucenia wniosku Pana R. R. zamieszkałego w R. przy ul. K., wzywającego Radę do usunięcia naruszenia interesu prawnego spowodowanego podjętą przez Radę Miejską Rumi uchwałą nr XXXIX/572/2001 z dnia 09 października 2001 roku.

2016-10-04 13:44:54
Uchwała Nr XLII/627/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2001 roku

w sprawie odrzucenia wniosku Pana J. P. zamieszkałego w R. przy ulicy B., wzywającego Radę do usunięcia naruszenia interesu prawnego podjętą przez Radę Miejską Rumi uchwałą nr XL/584/2001 z dnia 25 października 2001 roku.

2016-10-04 13:42:11
Uchwała Nr XLII/619/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2001 roku

w sprawie utworzenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego Rumia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2015-09-29 09:45:14
Uchwała Nr XLII/622/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2001 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia.

2015-09-29 09:26:32
Uchwała Nr XLII/623/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2001 roku

w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej Rumi Nr XL/590/2001 z dnia 25 października 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Rumia.

2015-09-29 09:25:44
Uchwała Nr XLII/626/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2001 roku

w sprawie odrzucenia wniosku Pana R. R. zam. R. ul. K., wzywającego Radę do usunięcia naruszenia jego interesu prawnego podjętą przez Radę Miejską Rumi uchwałą nr XL/587/2001 z dnia 25 października  2001 roku

2015-09-28 13:37:15
Uchwała Nr XLII/628/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2001 roku

w sprawie odrzucenia wniosku Pana J. P. zam. R. ul. B., wzywającego Radę do usunięcia naruszenia jego interesu prawnego podjętą przez Radę Miejską Rumi uchwałą nr XL/587/2001 z dnia 25 października 2001 roku.

2015-09-28 13:24:33
Uchwała Nr XLII/629/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2001 roku

w sprawie odrzucenia wniosku Pani M. P. zamieszkałej w R. przy ulicy B., wzywającego Radę do usunięcia naruszenia interesu prawnego podjętą przez Radę Miejską Rumi uchwałą nr XL/586/2001 z dnia 25 października 2001 roku.

2015-09-28 13:23:33
Uchwała Nr XLII/630/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2001 roku

w sprawie odrzucenia wniosku Pani M. P. zam. R. ul. B., wzywającego Radę do usunięcia naruszenia jej interesu prawnego podjętą przez Radę Miejską Rumi uchwałą nr XL/587/2001 z dnia 25 października 2001 roku.

2015-09-28 13:16:04