Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLI/611/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 listopada 2001 roku

w sprawie rozpatrzenia zarzutu Państwa U. i J. J., wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi w rejonie ul. Młyńskiej.

2016-10-04 14:51:12
Uchwała Nr XLI/612/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 listopada 2001 roku

w sprawie rozpatrzenia protestu Pana Z. W., wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi w rejonie ul. Młyńskiej.

2016-10-04 14:33:52
Uchwała Nr XLI/613/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 listopada 2001 roku

w sprawie rozpatrzenia protestu Pana W. K., wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi w rejonie ul. Młyńskiej.

2016-10-04 14:13:28
Uchwała Nr XLI/614/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 listopada 2001 roku

w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu Stowarzyszenia Kupców Rumskich od zmiany kwalifikacji pisma z dnia 4 wrześnie 2001 roku z zarzutu na protest oraz wezwanie Rady do usunięcia tej wady i rozpatrzenia treści zarzutów zawartych w przywołanym piśmie.

2015-08-24 12:08:18
Uchwała Nr XLI/610/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 listopada 2001 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do zawarcia porozumienia z Gminą Gdynia dot. współfinansowania Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdyni, ul. Krasickiego 28.

2015-08-21 15:01:08
Uchwała Nr XLI/609/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 listopada 2001 roku

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

2015-08-21 14:58:27
Uchwała Nr XLI/608/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 listopada 2001 roku

w sprawie ustalenia zasad korzystania z pomieszczeń Hali Widowiskowo-Sportowej oraz obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi.

2015-08-21 14:55:03
Uchwała Nr XLI/607/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 listopada 2001 roku

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/192/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 stycznia 1996 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/przedszkola/prowadzonej przez Miasto Rumia.

2015-08-21 14:54:15
Uchwała Nr XLI/606/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 listopada 2001 roku

w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

2015-08-21 14:53:27
Uchwała Nr XLI/605/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 listopada 2001 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/207/92 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 sierpnia 1992 r. w sprawie określenia zasad korzystania z przedszkoli samorządowych na terenie miasta Rumi.

2015-08-21 14:52:45