Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXVIII/409/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 września 2001 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia.

2015-09-30 13:07:13
Uchwała Nr XXXVIII/410/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 września 2001 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia.

2015-09-30 13:06:18
Uchwała Nr XXXVIII/411/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 września 2001 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia.

2015-09-30 12:50:12
Uchwała Nr XXXVIII/412/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 września 2001 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia.

2015-09-30 12:49:28
Uchwała Nr XXXVIII/415/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 września 2001 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXXV/371/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 maja 2001 roku w sprawie uzgodnienia wartości 1 punktu w złotych, stanowiącego podstawę ustalenia wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Rumia.

2015-08-21 13:25:41
Uchwała Nr XXXVIII/414/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 września 2001 roku

w sprawie zmiany „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2001r.”

 

2015-08-21 13:23:24
Uchwała Nr XXXVIII/413/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 września 2001 roku

w sprawie odwołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2015-08-21 13:21:05
Uchwała Nr XXXVIII/408/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 września 2001 roku

w sprawie zaliczenia drogi łączącej ul. Sędzickiego i Chodkiewicza w Rumi do kategorii dróg gminnych.

2015-08-21 13:19:01
Uchwała Nr XXXVIII/407/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 września 2001 roku

przyjmująca ocenę Zarządu Miasta Rumi w sprawie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Rumia.

2015-08-21 13:12:12
Uchwała Nr XXXVIII/406/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 września 2001 roku

w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rumia.

2015-08-21 12:38:05