Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXVI/376/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie odrzucenia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia wraz ze strefą ochronną i stacją redukcyjno-pomiarową, przez teren miasta Rumi.

2015-09-30 15:27:43
Uchwała Nr XXXVI/377/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie odrzucenia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia wraz ze strefą ochronną i stacją redukcyjno-pomiarową, przez teren miasta Rumi.

2015-09-30 15:27:08
Uchwała Nr XXXVI/378/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie odrzucenia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia wraz ze strefą ochronną i stacją redukcyjno-pomiarową, przez teren miasta Rumi.

2015-09-30 15:26:26
Uchwała Nr XXXVI/379/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie odrzucenia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia wraz ze strefą ochronną i stacją redukcyjno-pomiarową, przez teren miasta Rumi.

2015-09-30 15:25:47
Uchwała Nr XXXVI/386/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2001 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXXII/329/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 22 lutego 2001 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2001 rok.

2015-08-18 14:48:45
Uchwała Nr XXXVI/385/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie zmian w podziale miasta na obwody glosowania.

2015-08-18 14:46:52
Uchwała Nr XXXVI/384/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rumi.

2015-08-18 14:45:55
Uchwała Nr XXXVI/383/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie zmiany nazwy fragmentu ulicy Chełmińskiej w Rumi.

2015-08-18 14:45:17
Uchwała Nr XXXVI/382/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2001 roku

zmieniająca uchwałę nr XLIX/432/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 stycznia 1998 r. w sprawie opłat za reklamy umieszczone na obiektach budowlanych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Rumia.

2015-08-18 14:44:30
Uchwała Nr XXXVI/381/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie kanalizacji Miasta Rumi.

2015-08-18 14:42:08