Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXV/368/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 maja 2001 roku

w sprawie zamiany nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Rumia na nieruchomość, stanowiącą współwłasność A. G. i E. G.

2016-10-05 10:01:00
Uchwała Nr XXXV/374/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 maja 2001 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi.

2015-08-18 11:55:07
Uchwała Nr XXXV/373/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 maja 2001 roku

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Rumia.

2015-08-18 11:54:14
Uchwała Nr XXXV/372/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 maja 2001 roku

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Rumia na stanowiskach administracyjnych i obsługowych.

2015-08-18 11:53:29
Uchwała Nr XXXV/371/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 maja 2001 roku

w sprawie uzgodnienia wartości 1 punktu w złotych stanowiącego podstawę ustalenia wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Rumia.

2015-08-18 11:52:11
Uchwała Nr XXXV/370/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 maja 2001 roku

w sprawie ustalenia dla miasta Rumi liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu.

2015-08-18 11:50:57
Uchwała Nr XXXV/369/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 maja 2001 roku

w sprawie nieodpłatnego przekazania w użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

2015-08-18 11:39:29
Uchwała Nr XXXV/367/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 maja 2001 roku

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Rumi Nr XXV/243/2000 z dnia 29 czerwca 2000r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia.

2015-08-18 11:36:00
Uchwała Nr XXXV/366/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 maja 2001 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obszaru działek nr 422/1, 422/11, 422/48-422/54, 423/1, 423/2, 424, 425/1, 425/2, 426/1, 426/2, 426/3, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 436/1, 436/73, 436/78, 437, 438, 439/1, 439/2. 440, 441, 442, 469/1, 563, 705-721 obręb 17 położonych w rejonie ul. Gdańskiej-Łużyckiej – 3-go Maja.

2015-08-18 11:34:34
Uchwała Nr XXXV/365/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 maja 2001 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXXII/329/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 22 lutego 2001 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2001 rok.

2015-08-18 11:32:56