Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXIV/361/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 kwietnia 2001 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości nie zabudowanej położonej w Rumi.

2015-10-01 08:20:36
Uchwała Nr XXXIV/364/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 kwietnia 2001 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 3 w Rumi.

2015-08-18 11:31:21
Uchwała Nr XXXIV/363/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 kwietnia 2001 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Rumi.

2015-08-18 11:29:58
Uchwała Nr XXXIV/362/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 kwietnia 2001 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Rumi.

2015-08-18 11:26:21
Uchwała Nr XXXIV/360/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 kwietnia 2001 roku

w sprawie zawarcia porozumienia z Zarządem Miasta Gdyni w sprawie wspólnego wykonywania niektórych zadań wynikających z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2015-08-18 10:55:53
Uchwała Nr XXXIV/359/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 kwietnia 2001 roku

zmieniająca uchwałę Nr XLV/374/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 września 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania na terenie miasta Rumi.

2015-08-18 10:32:25