Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXII/333/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 22 lutego 2001 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości zabudowanej, położonej w Rumi.

2016-10-06 10:33:42
Uchwała Nr XXXII/334/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 22 lutego 2001 roku

w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia wraz ze strefą ochronną i stacją redukcyjno-pomiarową przez teren miasta Rumi.

2016-10-06 10:31:19
Uchwała Nr XXXII/335/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 22 lutego 2001 roku

w sprawie odrzucenia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia wraz ze strefą ochronną i stacją redukcyjno-pomiarową, przez teren miasta Rumi.

2016-10-06 10:13:46
Uchwała Nr XXXII/332/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 22 lutego 2001 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rumia.

2015-08-18 09:08:23
Uchwała Nr XXXII/331/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 22 lutego 2001 roku

w sprawie środków specjalnych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rumia.

2015-08-18 09:07:25
Uchwała Nr XXXII/330/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 22 lutego 2001 roku

w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności.

2015-08-18 09:06:37
Uchwała Nr XXXII/329/2001 Rady Miejskiej Rumi z dnia 22 lutego 2001 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2001 rok.

2015-08-18 09:04:36