Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXIX/302/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 listopada 2000 roku

w sprawie powołania Skarbnika Miasta Rumi.

2015-08-12 08:57:42
Uchwała Nr XXIX/301/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 listopada 2000 roku

w sprawie wniesienia mienia Gminy Rumia do Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni.

2015-08-12 08:57:02
Uchwała Nr XXIX/300/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 listopada 2000 roku

w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie miasta Rumi w rejonie ulicy Pomorskiej i Dąbrowskiego.

2015-08-12 08:56:12
Uchwała Nr XXIX/299/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 listopada 2000 roku

zmieniająca uchwałę Nr XLV/374/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 września 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania na terenie miasta Rumi.

2015-08-12 08:55:29
Uchwała Nr XXIX/298/2000 RadyMiejskiej Rumi z dnia 30 listopada 2000 roku

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Rumi Nr LV/584/98 w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla układu komunikacyjnego ulic Kosynierów, Gdańskiej i Dębogórskiej.

2015-08-12 08:30:39
Uchwała Nr XXIX/297/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 listopada 2000 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się pomiędzy ulicami Gdańską, Dąbrowskiego, Piłsudskiego, Wybickiego, Derdowskiego, Gdyńską i Częstochowską.

2015-08-11 15:30:20
Uchwała Nr XXIX/296/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 listopada 2000 roku

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/217/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 175 i 178 obręb 21 przy ul. Młyńskiej.

2015-08-11 15:29:12
Uchwała Nr XXIX/295/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 listopada 2000 roku

w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich.

2015-08-11 15:26:18
Uchwała Nr XXIX/294/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 listopada 2000 roku

w sprawie opłat za przewóz osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Rumi.

2015-08-11 15:25:33
Uchwała Nr XXIX/293/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 listopada 2000 roku

zmieniająca uchwałę nr V/28/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i socjalne.

2015-08-11 15:24:34