Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXVI/269/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 sierpnia 2000 roku

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej Rumi w 20 rocznicę Porozumień Sierpniowych.

2015-08-11 14:48:19
Uchwała Nr XXVI/268/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 sierpnia 2000 roku

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej Rumi.

2015-08-11 14:46:49
Uchwała Nr XXVI/267/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 sierpnia 2000 roku

w sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta Rumi dodatku specjalnego.

2015-08-11 14:45:52
Uchwała Nr XXVI/266/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 sierpnia 2000 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta Rumi.

2015-08-11 14:44:17
Uchwała Nr XXVI/265/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 sierpnia 2000 roku

w sprawie uzgodnienia wartości 1 punktu w złotych stanowiącego podstawę ustalenia wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Rumia.

2015-08-11 14:43:34
Uchwała Nr XXVI/264/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 sierpnia 2000 roku

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Rumia na stanowiskach administracyjnych i obsługowych.

2015-08-11 14:41:15
Uchwała Nr XXVI/263/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 sierpnia 2000 roku

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Rumia.

2015-08-11 14:38:08
Uchwała Nr XXVI/262/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 sierpnia 2000 roku

w sprawie ustalenia opłaty za kolczykowanie i znakowanie zwierząt.

2015-08-11 14:37:06
Uchwała Nr XXVI/261/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 sierpnia 2000 roku

w sprawie rozwiązania i zawarcia nowego porozumienia ze Starostą Wejherowskim w sprawie powierzenia do prowadzenia organom gminy niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty.

2015-08-11 14:36:25
Uchwała Nr XXVI/260/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 sierpnia 2000 roku

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Nr 3 w Rumi i nazwy wchodzącego w jej skład Gimnazjum Nr 3.

2015-08-11 14:35:34