Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXIII/228/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 maja 2000 roku

w sprawie przyjęcia stanowiska odnośnie zamiaru obniżenia przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej kategorii drogi krajowej nr 6 Szczecin – Koszalin – Słupsk – Gdańsk.

2015-08-11 13:34:08
Uchwała Nr XXIII/227/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 maja 2000 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rumi.

2015-08-11 13:33:04
Uchwała Nr XXIII/226/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 maja 2000 roku

w sprawie zawarcia Porozumienia ze Starostą Wejherowskim zmieniającego Porozumienie Kierownika Urzędu Rejonowego w Gdyni oraz Rady Miejskiej Rumi z dnia 18 września 1990r. w sprawie prowadzenia przez organy Gminy niektórych spraw z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Kierownika Urzędu Rejonowego w Gdyni.

2015-08-11 13:32:20
Uchwała Nr XXIII/225/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 maja 2000 roku

zmieniająca uchwałę nr XX/196/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego.

2015-08-11 13:31:26