Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXII/223/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 kwietnia 2000 roku

zmieniająca uchwałę nr XIV/134/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 września 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rumia.

2016-10-06 12:47:47
Uchwała Nr XXII/224/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 kwietnia 2000 roku

zmieniająca uchwałę nr XLII/346/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rumi.

2015-08-11 13:30:35
Uchwała Nr XXII/222/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 kwietnia 2000 roku

w sprawie przeznaczenia do oddania w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia.

2015-08-11 13:18:12
Uchwała Nr XXII/221/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 kwietnia 2000 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości nie zabudowanej, położonej w Rumi.

2015-08-11 13:17:02
Uchwała Nr XXII/220/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 kwietnia 2000 roku

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Rumia.

2015-08-11 13:15:13
Uchwała Nr XXII/219/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 kwietnia 2000 roku

w sprawie rozwiązania w części umowy użytkowania wieczystego ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Janowo”.

2015-08-11 13:12:28
Uchwała Nr XXII/218/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 kwietnia 2000 roku

w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia.

2015-08-11 13:10:48
Uchwała Nr XXII/217/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 kwietnia 2000 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 175 i 178 obręb 21 przy ulicy Młyńskiej.

2015-08-11 13:09:35
Uchwała Nr XXII/216/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 kwietnia 2000 roku

zmieniająca uchwałę Nr XLIV/361/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 sierpnia 1997 roku i Nr XLVIII/425/97 z dnia 30 grudnia 1997 roku w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi.

2015-08-11 13:08:18
Uchwała Nr XXII/215/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 kwietnia 2000 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rumi, dla fragmentu działki nr 254/8 obr. 20 przy ul. Polnej.

2015-08-11 13:07:10