Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXI/208/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 marca 2000 roku

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Rumi nr XIV/138/99 z dnia 30 września 1999r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia.

2016-10-06 13:01:31
Uchwała Nr XXI/209/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 marca 2000 roku

w sprawie odwołania ławników Sądu Okręgowego w Gdańsku.

2015-08-11 12:51:39
Uchwała Nr XXI/207/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 marca 2000 roku

w sprawie porozumienia z Zarządem Powiatu Wejherowskiego w sprawie wspólnego wykonywania niektórych zadań wynikających z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2015-08-11 12:48:33
Uchwała Nr XXI/206/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 marca 2000 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/178/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie zasad udzielania, rozliczania i kontrolowania dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

2015-08-11 12:47:43
Uchwała Nr XXI/205/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 marca 2000 roku

w sprawie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek jej podziału.

2015-08-11 12:46:18
Uchwała Nr XXI/204/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 marca 2000 roku

zmieniająca uchwałę nr XX/195/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2000 rok.

2015-08-11 12:44:42
Uchwała Nr XXI/203/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 marca 2000 roku

w sprawie udzielenia Zarządowi Miasta Rumi absolutorium za 1999 rok.

2015-08-11 12:42:17
Uchwała Nr XXI/202/2000 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 marca 2000 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi.

2015-08-11 12:41:35