Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XVI/142/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 października 1999 roku

w sprawie procedury przygotowywania i uchwalania budżetu oraz szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

2015-10-01 12:16:41
Uchwała Nr XVI/143/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 października 1999 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rumi dla działek nr 331/5, 332/2, 333/2 obr. 19 przy ul. Górniczej, działek 334/2, 335, 336 obr. 19 przy ul. Stalowej oraz działek 347, 348, 349 przy ul. Hutniczej.

2015-10-01 12:16:01
Uchwała Nr XVI/144/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 października 1999 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia.

2015-10-01 12:15:23
Uchwała Nr XVI/145/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 października 1999 roku

w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądy Rejonowego w Gdyni.

2015-10-01 12:08:32
Uchwała Nr XVI/146/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 października 1999 roku

w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

2015-10-01 12:07:51
Uchwała Nr XVI/147/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 października 1999 roku

w sprawie stwierdzenia wyboru członków Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Gdyni.

2015-10-01 12:05:26
Uchwała Nr XVI/148/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 października 1999 roku

w sprawie skargi E. i E. K. na uchwałę Nr X/82/99 z dnia 29 kwietnia 1999r. wniesionej do Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku.

2015-10-01 12:03:35