Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XIV/135/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 września 1999 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia.

2016-10-06 13:42:00
Uchwała Nr XIV/132/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 września 1999 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego.

2015-10-01 12:43:55
Uchwała Nr XIV/133/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 września 1999 roku

zmieniająca uchwałę nr VII/50/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 1999 rok.

2015-10-01 12:43:07
Uchwała Nr XIV/134/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 września 1999 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rumia.

2015-10-01 12:42:26
Uchwała Nr XIV/136/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 września 1999 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia.

2015-10-01 12:29:00
Uchwała Nr XIV/137/99 Rady Miejskej Rumi z dnia 30 września 1999 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia.

2015-10-01 12:26:43
Uchwała Nr XIV/138/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 września 1999 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia.

2015-10-01 12:22:08
Uchwała Nr XIV/139/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 września 1999 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia.

2015-10-01 12:19:59
Uchwała Nr XIV/140/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 września 1999 roku

zmieniająca uchwałę nr XLIX/434/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 stycznia 1998 roku w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności.

2015-10-01 12:18:49
Uchwała Nr XIV/141/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 września 1999 roku

w sprawie porozumienia o partnerskiej współpracy pomiędzy Rejonem Święciańskim i gminą Rumia.

2015-10-01 12:17:57