Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XIII/120/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 sierpnia 1999 roku

zmieniająca uchwałę nr VII/50/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 1999 rok.

2015-10-01 13:08:47
Uchwała Nr XIII/121/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 sierpnia 1999 roku

w sprawie odrzucenia wniosku P.P. M. i J. P. zam. R. ul. B. wzywającego Radę do usunięcia naruszenia interesu prawnego wnioskodawców, podjętą przez Radę Miejską Rumi uchwałą Nr X/82/99 z dnia 29 kwietnia 1999r.

2015-10-01 13:08:08
Uchwała Nr XIII/122/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 sierpnia 1999 roku

w sprawie odrzucenia wniosku P.P. E. i Z. S., oraz D. i C. P. zam. Rumia ul. R. wzywającego Radę do usunięcia naruszenia interesu prawnego wnioskodawców, podjętą przez Radę Miejską Rumi, uchwałą Nr X/82/99 z dnia 29 kwietnia 1999r.

2015-10-01 13:05:53
Uchwała Nr XIII/123/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 sierpnia 1999 roku

w sprawie odrzucenia wniosku P.P. E. i E. K. zam. R. ul. G. wzywającego Radę do usunięcia naruszenia interesu prawnego wnioskodawców, podjętą przez Radę Miejską Rumi uchwałą Nr X/82/99 z dnia 29 kwietnia 1999r.

2015-10-01 13:03:47
Uchwała Nr XIII/124/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 sierpnia 1999 roku

w sprawie skargi grupy mieszkańców Rumi reprezentowanych przez J. Z., M. C., D. K. i J. D. na uchwałę nr X/82/99 z dnia 29 kwietnia 1999 r. wniesionej do Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek zamiejscowy w Gdańsku.

2015-10-01 13:01:17
Uchwała Nr XIII/125/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 sierpnia 1999 roku

zmieniająca uchwałę nr V/21/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1999 r.

2015-10-01 12:56:01
Uchwała Nr XIII/126/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 sierpnia 1999 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rumi dotyczącego działek nr 92/4, 92/5, 92/6, 92/7, 92/8 obręb 19 pomiędzy ul. Sabata, Sobieskiego i Zagórską Strugą.

2015-10-01 12:54:49
Uchwała Nr XIII/127/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 sierpnia 1999 roku

w sprawie zawarcia Porozumienia ze Starostą Wejherowskim zmieniającego Porozumienie Kierownika Urzędu Rejonowego w Gdyni oraz Rady Miejskiej Rumi z dnia 18 września 1990 r. w sprawie prowadzenia przez organy Gminy niektórych spraw z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Kierownika Urzędu Rejonowego w Gdyni.

2015-10-01 12:54:12
Uchwała Nr XIII/128/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 sierpnia 1999 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia.

2015-10-01 12:52:19
Uchwała Nr XIII/129/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 sierpnia 1999 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia.

2015-10-01 12:51:43