Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XI/92/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 maja 1999 roku

w sprawie odrzucenia wniosku grupy mieszkańców gminy Rumia reprezentowanych przez J. Z., J. D., M. C. i D. K. wzywającego Radę do usunięcia naruszenia interesu prawnego tych mieszkańców podjętą przez Radę Miejską Rumi uchwałą Nr X/82/99 z dnia 29 kwietnia 1999.

2015-10-01 13:46:15
Uchwała Nr XI/93/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 maja 1999 roku

zmieniająca uchwałę nr VII/50/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 1999 rok.

2015-10-01 13:43:13
Uchwała Nr XI/94/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 maja 1999 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego.

2015-10-01 13:42:40
Uchwała Nr XI/95/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 maja 1999 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rumi dla działek nr 130/2, 129/2, 128/2, 127/2, 126/2, 125/2, obręb 1 przy ul. Grunwaldzkiej.

2015-10-01 13:41:41
Uchwała Nr XI/96/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 maja 1999 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rumi.

2015-10-01 13:40:01
Uchwała Nr XI/97/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 maja 1999 roku

w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rumia na nieruchomość stanowiącą własność W. K.

2015-10-01 13:38:32
Uchwała Nr XI/98/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 maja 1999 roku

w sprawie włączenia miejscowości Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie, Łężyc i osady Rogulewo do obwodów gimnazjów w Rumi.

2015-10-01 13:33:34
Uchwała Nr XI/99/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 maja 1999 roku

w sprawie zawarcia porozumienia ze Starostą Wejherowskim.

2015-10-01 13:32:47
Uchwała Nr XI/100/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 maja 1999 roku

w sprawie przystąpienia Gminy Rumia do Związku Powiatów, Miast i Gmin Nadbałtyckich.

2015-10-01 13:32:00