Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1317/268/2010 z dnia 29 listopada 2010 roku

 w sprawie zamiany nieruchomości.
2011-03-09 14:55:06
Zarządzenie Nr 1298/249/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku

 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/50/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg: jezdni, chodników, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych i miejsc postojowych, położonych na terenie Rumi - ZUD.
2011-03-09 14:31:30
Zarządzenie Nr 1299/250/2010 z dnia 16 listopada 2010 roku

 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Gminy Rumia przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetargowej.
2011-02-04 15:48:18
Zarządzenie Nr 1306/257/2010 z dnia 18 listopada 2010 roku

 w sprawie określenia wzoru wniosku o najem lokalu mieszkalnego i socjalnego z mieszkaniowego zasobu gminy.
2011-02-04 15:44:09
Zarządzenie Nr 1313/264/2010 z dnia 25 listopada 2010 roku

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 26 listopada 2010 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Rumia.
2010-12-17 16:39:35
Zarządzenie Nr 1314/265/2010 z dnia 29 listopada2010 roku

 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/39/10 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi wraz z przebudową i rozbudową towarzyszącej infrastruktury technicznej - Etap I i II.
2010-12-17 15:59:01
Zarządzenie Nr 1315/266/2010 z dnia 29 listopada 2010 roku

 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/51/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Rumia.
2010-12-17 15:54:20
Zarządzenie Nr 1319/270/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku

 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania będących na wyposażeniu stanowisk w systemie obsługi obywatela (SOO).
2010-12-03 13:04:31
Zarządzenie Nr 1318/269/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku

 w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie czystości i pielęgnację zieleni miejskiej w parkach, na skwerkach, na placach zabaw, na rondach, na terenach zielonych i na zieleńcach na terenie miasta Rumi.
2010-12-03 12:50:40
Zarządzenie Nr 1312/263/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku

 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/47/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg: jezdni, chodników, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych i miejsc postojowych, położonych na terenie Rumi - ZUD - przetarg II.
2010-12-03 12:37:08