Wersja archiwalna

Budżet obywatelski na 2015 r w Rumi 

 

  

Rozpoczynają się konsultacje społeczne w celu wyłonienia projektów inwestycyjnych najbardziej potrzebnych mieszkańcom, które będą realizowane w   2015 r. Na ten cel przeznaczono 1,5 mln zł. Wartość pojedynczego projektu inwestycyjnego  nie może przekroczyć 0,5 mln zł.  Konsultacje społeczne rozpoczynają się już 18 sierpnia 2014 r. Wniosek w terminie do 30 września 2014 r. może złożyć każdy mieszkaniec na stałe zameldowany w Rumi, który do dnia 18 sierpnia ukończy 16 lat  i  zbierze minimum 15 podpisów  mieszkańców na stałe zameldowanych w Rumi, które ukończyły 16 lat, popierających ten projekt. Zgłoszone projekty inwestycyjne zostaną sprawdzone przez Komisję Weryfikacyjną i te z projektów, które mogą zostać wykonane w 2015 r., zostaną poddane pod głosowanie mieszkańcom. Lista projektów zostanie opublikowana 21 listopada br. Głosowanie nad wyborem najlepszych projektów inwestycyjnych odbędzie się w terminie od 24 listopada br. do 5 grudnia br. W głosowaniu mogą brać udział mieszkańcy, zameldowani na stałe w Rumi, którzy najpóźniej w  ostatnim dniu głosowania   mają ukończone 16 lat.

W celu otrzymania formularza i listy poparcia należy zgłosić się do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta na ul. Sobieskiego 7 lub pobrać ze strony internetowej i wypełnić formularz oraz listę osób popierających projekt inwestycyjny.

Formularz zgłoszeniowy – Pobierz (37 KB)

Lista poparcia – Pobierz (45 KB)

Następnie należy dostarczyć do Biura Obsługi Mieszkańców wypełniony formularz wraz z listą osób popierających projekt inwestycyjny lub przesłać wypełniony formularz oraz skan oryginalnej listy z podpisami osób popierających projekt inwestycyjny na adres: budzet2015@um.rumia.pl lub na adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie ePuap: /2215021/SkrytkaESP.

Uchwała Nr LIII/585/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rumi konsultacji społecznych dotyczących pilotażowego projektu „Budżet Obywatelski w 2015 roku w Rumi”. – Pobierz

Zarządzenie Nr 1164/214/2014 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego w celu przeprowadzenia na terenie miasta Rumi konsultacji społecznych pilotażowego projektu „Budżet Obywatelski w 2015 roku w Rumi”. – Pobierz (222.2 KB)

Budżet obywatelski – Informator – Pobierz (40.5 KB)

 


Liczba odwiedzin : 1310
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Sałek
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Sałek
Czas wytworzenia: 2014-08-18 15:00:00
Czas publikacji: 2014-08-18 15:00:00
Data przeniesienia do archiwum: 2015-06-30