Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej dla zadania pn: Budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z budową chodnika i ścieżki rowerowej w ramach rewitalizacji Zagórza na terenie miasta Rumi”, w ramach projektu „Rewitalizacja Zagórza w Rumi” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Umowa nr: RPPM.08.01.01-22-0013-/17-00) 

 

Poniżej zamieszcza się informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Logo

 

Załączniki

Informacja_o_wyborze_oferty - BIP.pdf

Data: 2019-02-12 13:25:16 Rozmiar: 588.04k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 8
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Inga Kurdziel
Osoba odpowiedzialna za informację : Inga Kurdziel
Czas wytworzenia: 2019-02-12 13:25:16
Czas publikacji: 2019-02-12 13:25:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak