Uchwała N XLV/605/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Rumia na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

 
 
Liczba odwiedzin : 145
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Nodzyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Rada Miejska
Czas wytworzenia: 2018-10-04 11:12:00
Czas publikacji: 2018-10-04 11:12:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak