Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Programu Współpracy Gminy Miejskiej Rumia z Organizacjami Pozarządowymi w 2019r."  

 

Zarządzeniem Nr 1976/354/2018 z dnia 2018r. Burmistrz Miasta Rumia zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Rumi w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Miejskiej Rumia z Organizacjami Pozarządowymi za 2019r. Celem konsultacji jest rozpoznanie stanowiska organizacji pozarządowych w sprawie zasad i form współpracy.

 

Konsultacje mają formę zebrania pisemnych opinii i uwag do proponowanego projektu "Programu Współpracy".

Termin składania opinii i uwag to 14 wrzesień - 1 październik 2018r.

Forma składania opinii:

- w formie elektronicznej na adres mailowy: d.grunholz@um.rumia.pl

- pisemnie na formularzu w Biurze Obsługi Mieszkańców adres: Rumia ul. Sobieskiego 7. 

 

Załączniki

ankieta do programu współpracy 2018.doc

Data: 2018-09-14 10:41:47 Rozmiar: 35k Format: .doc Pobierz

Projekt Programu współpracy 2019.pdf

Data: 2018-09-14 10:41:47 Rozmiar: 290.55k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie_konsultacje_społ_2018.pdf

Data: 2018-09-14 10:41:47 Rozmiar: 1.3M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 40
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Grunholz-Łomińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Grunholz-Łomińska
Czas wytworzenia: 2018-09-14 10:41:47
Czas publikacji: 2018-09-14 10:41:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak