Wyłożenie do publicznego wglądu projektu: -zmiany uchwały Rady Miejskiej Rumi Nr VIII/80/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r. dla stref A8.MW,U1 i A9.MN,MW,U1 w rejonie ul. Reja, -zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Wzgórzem Markowca” dla stref 1.MN/MW, 2.MN/MW, 3.MW/U i części strefy 34.KDD wraz z prognozami oddziaływania na środowisko 

 

 

 

Załączniki

mpzp B.Rz.I A8 i A9 01.06.2018 xml.po WP.Kopia.pdf

Data: 2018-09-14 10:02:23 Rozmiar: 3.38M Format: .pdf Pobierz

zm mpzp Wzgórze M s. 1,2,3,34 - 18.07.2018 xml.poWPLD.Kopia.pdf

Data: 2018-09-14 10:02:23 Rozmiar: 5.83M Format: .pdf Pobierz

4. prognoza A8 i A9 Reja 07.2018.pdf

Data: 2018-09-14 10:02:23 Rozmiar: 212.78k Format: .pdf Pobierz

Prognoza zm mpzp Wzg. Markowca 1,2,3,34.docx

Data: 2018-09-14 10:02:23 Rozmiar: 2.35M Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 37
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Wilczyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Wilczyńska
Czas wytworzenia: 2018-09-14 10:02:23
Czas publikacji: 2018-09-14 10:02:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak