Zazrądzenie Nr 1892/270/2018 z dnia 10 lipca 2018 roku 

 

w sprawie zmiany w budżecie Miasta Rumi na 2018 rok.                  

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. 2018 poz. 994 ze zm./, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych/Dz. U. 2017 r., poz. 2077 ze zm./, § 1 ust. 1, 2, § 3 ust. 1, § 10 pkt 2  Uchwały Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2018 rok, Burmistrz Miasta Rumi zarządza co następuje:

  § 1

W Uchwale Nr XLII/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 1548/27/2018 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 22 stycznia 2018 r, zmienionej Zarządzeniem Nr 1664/43/2018 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 31 stycznia 2018 r, zmienionej Zarządzeniem Nr 1675/54/2018 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 8 lutego 2018 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 1680/59/2018 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 14 lutego 2018 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 1697/76/2018 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 26 lutego 2018 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 1708/87/2018 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 9 marca 2018 r., zmienionej Uchwałą Nr XLV/589/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 marca 2018 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 1742/121/2018 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 30 marca 2018 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 1749/127/2018 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 9 kwietnia 2018 r.,  zmienionej Uchwałą Nr XLVI/609/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 kwietnia 2018 r.,  zmienionej Zarządzeniem Nr 1779/157/2018 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 27 kwietnia 2018 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 1781/159/2018 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 30 kwietnia 2018 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 1793/171/2018 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 9 maja 2018 r., zmienionej Uchwałą Nr XLVII/632/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 maja 2018 r., zmienionej Zarządzeniem
Nr 1822/200/2018 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 25 maja 2018 r., zmienionej Zarządzeniem
Nr 1840/218/2018 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 4 czerwca 2018 r., zmienionej Zarządzeniem
Nr 1852/230/2018 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 13 czerwca 2018 r., zmienionej Uchwałą
Nr XLVIII/648/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2018 r., zmienionej Zarządzeniem
Nr 1888/266/2018 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 3 lipca 2018 r.  wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1)   W załączniku nr 1 do Uchwały XLII/548/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2)   W załączniku nr 2 do Uchwały XLII/548/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3)   W załączniku nr 5 do Uchwały XLII/548/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4)   W załączniku nr 6 do Uchwały XLII/548/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 § 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz.   Burmistrza

Piotr Wittbrodt

Z-ca Burmistrza

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Zał. 2 - wydatki.pdf

Data: 2018-07-12 11:58:56 Rozmiar: 38.74k Format: .pdf Pobierz

Zał. 1 - dochody.pdf

Data: 2018-07-12 11:58:56 Rozmiar: 28.68k Format: .pdf Pobierz

Zał. 4 - wydatki zlecone.pdf

Data: 2018-07-12 11:58:56 Rozmiar: 35.87k Format: .pdf Pobierz

Zał. 3 - dochody zlecone.pdf

Data: 2018-07-12 11:58:56 Rozmiar: 144.31k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 26
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Dembkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Dembkowska
Czas wytworzenia: 2018-07-12 11:58:56
Czas publikacji: 2018-07-12 11:58:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak