Wersja archiwalna

Wykaz XIV obejmujący lokal mieszkalny będący własnością Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczony do sprzedaży wraz z równoczesnym oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste, w formie bezprzetargowej, na rzecz jego najemcy.  

 

 

Burmistrz Miasta Rumi działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący lokal mieszkalny będący własnością Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczony do sprzedaży wraz z równoczesnym oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste, w formie bezprzetargowej, na rzecz jego najemcy.

 

Załączniki

Wykaz Nr XIV.docx

Data: 2018-06-14 13:21:16 Rozmiar: 17.29k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 100
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Jakub Mroczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Jażdżewska-Reszka
Czas wytworzenia: 2018-06-14 13:21:16
Czas publikacji: 2018-06-14 13:21:16
Data przeniesienia do archiwum: 2018-07-05