Uproszczona oferta realizacji zadaniz publicznego - Aktywność sportowa dla seniora  

 

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

W dniu 4 czerwca 2018r. do Urzędu Miasta Rumi wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. "Aktywność sportowa dla seniora" złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rumia z siedzibą przy ul. Mickiewicza 19. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zgodnie z art. 19a ust. 4 wspomnianej ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości może zgłaszać uwagi dotyczące zgłoszonej oferty. Uwagi można składać do dnia 13 czerwca 2018r. (liczy się data wpływu do urzędu):

1. listownie lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy urzędu lub na adres 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7

2. elektronicznie na adres mailowy: urzad@um.rumia.pl lub d.grunholz@um.rumia.pl

 

Załączniki

oferta_Zw_Emerytów.pdf

Data: 2018-06-06 13:34:29 Rozmiar: 1.05M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 105
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Grunholz-Łomińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Grunholz-Łomińska
Czas wytworzenia: 2018-06-06 13:34:29
Czas publikacji: 2018-06-06 13:34:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak