Zarządzenie Nr 286/261/2015 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Burmistrza Miasta Rumi do ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 

 
 
Liczba odwiedzin : 741
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Nodzyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Nodzyńska
Czas wytworzenia: 2015-08-25 09:25:17
Czas publikacji: 2015-08-25 10:11:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak